การออกเสียงคำว่า Pasquinade : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pasquinade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pasquinade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.