การออกเสียงคำว่า Parsippany : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parsippany ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parsippany ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.