การออกเสียงคำว่า Parlayed : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parlayed ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parlayed ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.