การออกเสียงคำว่า Parlance : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parlance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parlance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.