การออกเสียงคำว่า Parisian : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parisian ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parisian ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.