การออกเสียงคำว่า Paris Hilton : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paris Hilton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paris Hilton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.