การออกเสียงคำว่า Paris : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paris ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paris ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.