การออกเสียงคำว่า Pargeter : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pargeter ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pargeter ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.