การออกเสียงคำว่า Pargeted : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pargeted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pargeted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.