การออกเสียงคำว่า Paresthesias : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paresthesias ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paresthesias ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.