การออกเสียงคำว่า Paresthesia : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paresthesia ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paresthesia ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.