การออกเสียงคำว่า Paresis : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paresis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paresis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.