การออกเสียงคำว่า Parergy : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parergy ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parergy ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.