การออกเสียงคำว่า Parenthood : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parenthood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parenthood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.