การออกเสียงคำว่า Parenthetically : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parenthetically ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parenthetically ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.