การออกเสียงคำว่า Parenthetic : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parenthetic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parenthetic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.