การออกเสียงคำว่า Parenthesized : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parenthesized ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parenthesized ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.