การออกเสียงคำว่า Pardoned : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pardoned ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pardoned ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.