การออกเสียงคำว่า Pardonably : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pardonably ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pardonably ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.