การออกเสียงคำว่า Parapophysis : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parapophysis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parapophysis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.