การออกเสียงคำว่า Parapeted : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Parapeted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Parapeted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.