การออกเสียงคำว่า Pale Ale : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pale Ale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pale Ale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.