การออกเสียงคำว่า Palates : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Palates ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Palates ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.