การออกเสียงคำว่า Pakeha : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pakeha ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pakeha ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.