การออกเสียงคำว่า Painted : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Painted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Painted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.