การออกเสียงคำว่า Paint-Roller : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paint-Roller ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paint-Roller ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.