การออกเสียงคำว่า Painfulness : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Painfulness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Painfulness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.