การออกเสียงคำว่า Pain-Killers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pain-Killers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pain-Killers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.