การออกเสียงคำว่า Pagoda : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pagoda ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pagoda ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.