การออกเสียงคำว่า Paedophiles : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paedophiles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paedophiles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.