การออกเสียงคำว่า Paedophile : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paedophile ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paedophile ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.