การออกเสียงคำว่า Padow : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Padow ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Padow ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.