การออกเสียงคำว่า Paddling-Pool : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paddling-Pool ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paddling-Pool ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.