การออกเสียงคำว่า Paddling : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paddling ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paddling ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.