การออกเสียงคำว่า Paddles : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paddles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paddles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.