การออกเสียงคำว่า Paddlers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paddlers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paddlers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.