การออกเสียงคำว่า Paddies : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paddies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paddies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.