การออกเสียงคำว่า Padded : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Padded ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Padded ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.