การออกเสียงคำว่า Pad Thai : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pad Thai ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pad Thai ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.