การออกเสียงคำว่า Pacifying : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pacifying ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pacifying ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.