การออกเสียงคำว่า Pacify : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pacify ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pacify ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.