การออกเสียงคำว่า Pacifies : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pacifies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pacifies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.