การออกเสียงคำว่า Pacifier : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pacifier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pacifier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.