การออกเสียงคำว่า Octogenarian : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Octogenarian ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Octogenarian ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.