การออกเสียงคำว่า Obtusion : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obtusion ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obtusion ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.