การออกเสียงคำว่า Obtainee : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obtainee ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obtainee ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.