การออกเสียงคำว่า Obscured : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obscured ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obscured ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.