การออกเสียงคำว่า Obole : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.