การออกเสียงคำว่า Obnoxiously : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obnoxiously ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obnoxiously ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.