การออกเสียงคำว่า Obloquies : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obloquies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obloquies ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.